ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดราชบุรีเตรียมพร้อมรองรับผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่จะอพยพเคลื่อนย้ายจาก ศปภ.ดอนเมือง

วันที่ 24 ต.ค. 2554 )
 
              ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดราชบุรี นายณรงค์ พลละเอียด รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เรียกปะชุมด่วนหน่วยงานงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมพร้อมรองรับผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม(ศปภ.) ดอนเมือง มีนโยบายในการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย ไปยังจังหวัดใกล้เคียงกรุงเทพมหานคร และได้กำหนดให้อำเภอที่อยู่บนเส้นทางถนนเพชรเกษม เป็นสถานที่จัดตั้งศูนย์อพยพ โดยในวันนี้(24 ต.ค.54) ได้รับแจ้งว่าผู้อพยพชุดแรก จาก ศปภ.ดอนเมือง จำนวนประมาณ 500 คน จะเดินทางโดยใช้เส้นทางถนนพระราม 2 และเข้าพักที่สำนักพระสังฆาธิการอำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี จึงได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมการต้อนรับได้แก่ อำเภอ ท้องถิ่นจังหวัด สำนักพระพุทธศาสนาจังหวัด สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี และหน่วยงานในสังกัด จัดหาเครื่องอุปโภคบริโภค และดูแลผู้ประสบภัยในทุกด้าน รวมทั้งจัดกำลังตำรวจดูแลเรื่องความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัย จังหวัดราชบุรี จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ร่วมกันบริจาคอาหารและของใช้ที่จำเป็น ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยดังกล่าว โดยบริจาคได้ที่ ที่ทำการปกครองจังหวัดราชบุรี โทร. 032-337006 หรือ 032-328593
 
ณิชารี ภควัตชัย//ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี