ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10 จังหวัดราชบุรี ขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ โดยมิได้โอนทะเบียน

วันที่ 28 มิ.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 83 คน)
 

              สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๑๐ จังหวัดราชบุรี  มีความประสงค์จะดำเนินการขายทอดตลาด รถยนต์ราชการจำนวน ๒ คัน โดยมิได้โอนทะเบียน 

            ผู้สนใจขอให้ติดต่อขอดูรายละเอียดและดูรถยนต์ขายทอดตลาดได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๑๐ จังหวัดราชบุรี เลขที่ ๘  ถนนเสือป่า  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  ตั้งแต่วันที่  ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ จนถึงวันที่  ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ในวันเวลาราชการ  หรือดูรายละเอียดได้ที่  http://www.zone 10.oae.go.th  หรือโทร  ๐ – ๓๒๓๓ – ๗๙๕๑

            กำหนดขายทอดตลาดในวันที่  ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐  ณ ห้องประชุมสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๑๐ จังหวัดราชบุรี เลขที่ ๘ ถนนเสือป่า  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  ตั้งแต่เวลา  ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป  ผู้สนใจเข้าสู้ราคาต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี