ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
จ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถจักรยานยนต์และรถจักรยานหอพักมิ่งขวัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

วันที่ 28 มิ.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 60 คน)
 

             มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  มีความประสงค์จะจ้างก่อสร้างโรงจอดรถจักรยานยนต์และรถจักรยานหอพักมิ่งขวัญ โดยวิธีตกลงราคา เพื่อให้การจัดจ้างก่อสร้างของมหาวิทยาลัย ฯ ดำเนินการโดยเร่งด่วนตามราคากลางที่มหาวิทยาลัย ฯ กำหนด

            กำหนดยื่นซองเสนอราคา ในวันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ ฯ. ณ งานบริหารพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

            กำหนดเปิดซองเสนอราคาพิจารณา ในวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น เป็นต้นไป

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์งานบริหารพัสดุ  http://supplies.mcru.th/v/ sหัวข้อเอกสารการเสนอราคาซื้อ


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี