ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ขายทอดตลาดวัสดุชำรุดเลขที่ สชป.๑๓/ค.๕๘/๒๕๖๐ (เงินงบประมาณ)

วันที่ 28 มิ.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 164 คน)
 

             กรมชลประทาน โดย โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ๑๓ ตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี มีพัสดุชำรุด ประเภทซากเครื่องคอมพิวเตอร์และอื่น ๆ จำนวน    รายการประสงค์จะขายทอดตลาด

            ผู้สนใจติดต่อขอดูรายละเอียดและดูของได้ที่ คลังพัสดุ โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ ๑๓ ตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี  ในวันเวลาราชการได้ทุกวัน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ หรือตรวจสอบข้อมูลทางเว็บไซต์  http://procurement.rid.go.th โดยตรง และกำหนดวันขายทอดตลาดในวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐    โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ๑๓ ตำบลม่วงชุม  อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี เริ่มตั้งแต่เวลา  ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี