ข่าวประชาสัมพันธ์
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรีสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2561

วันที่ 28 มิ.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 359 คน)
 

           นายครองศักดิ์  สงรักษา เกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เห็นสมควรยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทรงภูมิปัญญาด้านการเกษตรสาขาต่าง ๆ ซึ่งเป็นผู้มีคุณความดี มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ สมควรเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน จำนวน 4 สาขา ประกอบด้วย 1.สาขาปราชญ์เกษตรผู้ทรงภูมิปัญญาและมีคุณูปการต่อภาคการเกษตรไทย 2.สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 3.สาขาปราชญ์เกษตรดีเด่น 4.สาขาปราชญ์เกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่าย และกำหนดให้ระดับจังหวัดมีการประกาศสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเชิดชูเกียรติเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน โดยจะดำเนินการรับสมัครปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560

            ขอเชิญผู้สนใจติดต่อสอบถามหรือขอรับแบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ได้ที่ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 032-323115 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี