ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดราชบุรีได้คณะกรรมการการเลือกตั้งชุดใหม่แล้ว

วันที่ 25 ต.ค. 2554 (จำนวนคนอ่าน 76 คน)
 
           นายสุรพล ศรีสุบิน ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า คณะกรรมการการเลือกตั้งได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดราชบุรี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 ประกอบด้วย
          1.นางนิษฐ์วดี จิรโรจน์ภิญโญ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหญ่(บุญเอี่ยม อนุเคราะห์)
          2.นายพูนศักดิ์ ทองใย อดีตพัฒนาการจังหวัดสมุทรสงคราม
          3.พันตำรวจเอกศิรเมศร์ พันธุ์มณี ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี
          4.นายสุเทพ โกมลภมร อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
          5.นายสุภัทธ์ พัฒนาลาภ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนโป่งกระทิงล่าง
          สำหรับคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดราชบุรี ชุดเดิมได้ครบวาระเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2554 ซึ่งได้ทำหน้าที่อย่างยุติธรรมเที่ยงตรง และได้ดำเนินการเลือกตั้งในระดับต่าง ๆ อย่างหลากหลาย ดังนั้น การได้รับการพิจารณาของคณะกรรมการชุดใหม่ จะทำให้งานทางด้านการเลือกตั้งจังหวัดราชบุรี สามารถดำเนินการไปได้อย่างราบรื่นมีสมรรถภาพและมีประสิทธิภาพ///นายนรกิจ ศรัทธา ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี