ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดราชบุรีจัดโครงการ “บูรณาการสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐

วันที่ 30 มิ.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 111 คน)
 

              นายนิวัฒน์  รุ่งสาคร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี   เปิดเผยว่า  จังหวัดราชบุรีได้จัดทำโครงการ  "บูรณาการสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน”  ประจำปี  ๒๕๖๐  หรือโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เพื่อให้ส่วนราชการและภาคเอกชน จัดกิจกรรมออกไปให้บริการประชาชนในพื้นที่ทุกอำเภอ เป็นการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล เข้าถึงบริการของรัฐ และเอกชนด้านต่าง ๆ อย่างทั่วถึง และหน่วยงานราชการต่าง ๆ ได้รับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนที่แท้จริง  ในวันที่  ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๐    วัดแก้มอ้น  หมู่ที่ ๓  ตำบลแก้มอ้น  อำเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี     เนื่องจากกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดให้จัดงานเฉลิมพระเกียรติ  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  ๖๕  พรรษา  ๒๘ กรกฎาคม  ๒๕๖๐  ซึ่งขณะนี้ยังอยู่ในระหว่างเตรียมการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช จึงเห็นสมควรงดจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล โดยให้ดำเนินการจัดงาน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  ที่มีลักษณะเป็นพิธีหรือกิจกรรมการถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศลรวมทั้งกิจกรรมอันเป็นสาธารณะประโยชน์      


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี