ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดราชบุรีจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2560

วันที่ 3 ก.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 505 คน)
 

          นายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดราชบุรีกำหนดจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2560 เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายเป็นพระราชกุศล ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 น. ณ บริเวณคลองบางสองร้อย ฝั่งตะวันออก หมูที่ 1 ตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ซึ่งมีกิจกรรมไถ่ชีวิตโค-กระบือ ปลูกต้นไม้ จำนวน 500 ต้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำโดยจะปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด จำนวน 500,000 ตัว พันธุ์ปลาบึก จำนวน 1,000 ตัว พันธุ์กุ้งก้ามกราม จำนวน 200,000 ตัว/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี