ข่าวประชาสัมพันธ์
ความคืบหน้าการก่อสร้างพระเมรุมาศงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 4 ก.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 147 คน)
 
1.ประเด็นความคืบหน้าการก่อสร้างพระเมรุมาศงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
- วิทยาลัยช่างศิลป ดำเนินเก็บรายละเอียดภาพจิตรกรรมพระที่นั่งทรงธรรมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
 นายสนั่น รัตนะ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยช่างศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เปิดเผยว่า การลงสีภาพจิตรกรรมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริบนฝาผนังพระที่นั่งทรงธรรมอาคารประกอบในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ร่วมกับสำนักช่างสิบหมู่ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่างคืบหน้าไปมาก โดยวิทยาลัยช่างศิลปได้รับมอบหมายให้ลงสีภาพผนังที่ 3 โครงการพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้คืบหน้าแล้วร้อยละ 40 อยู่ระหว่างเก็บรายละเอียดภาพหลังจากลงสีภาพรวมบรรยากาศแล้วเสร็จซึ่งขั้นตอนนี้จะใช้จิตรกรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางดำเนินงานโดยเฉพาะการกำหนดแสงและเงาของภาพ นอกจากนี้ยังหารือกับนายมณเฑียร ชูเสือหึง จิตรกรเชี่ยวชาญ สำนักช่างสิบหมู่ ผู้ร่างต้นแบบและควบคุมการทำงานใส่ภาพเขื่อนบางลาง จังหวัดยะลา ซึ่งเป็นโครงการไฟฟ้าพลังน้ำแห่งแรกของภาคใต้เป็นโครงการที่ 15 ของผนังเพื่อให้ภาพมีความสมบูรณ์และมีมิติมากขึ้น
--------------------------------------------------------------------

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี