ข่าวประชาสัมพันธ์
การแก้ปัญหาแรงงานประเทศเพื่อนบ้าน

วันที่ 4 ก.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 159 คน)
 

2.ประเด็น เรื่อง การแก้ปัญหาแรงงานประเทศเพื่อนบ้าน
- รัฐบาล ยืนยันดูแลแรงงานไทยและแรงงานเพื่อนบ้านให้มีความเท่าเทียมกัน พร้อมรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการเพื่อแก้ปัญหาการใช้แรงงานทั้งระบบ
 พลโทสรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงข้อกังวลของภาคเอกชนเกี่ยวกับการบังคับใช้ พ.ร.ก.การบริหารจัดการของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 ว่า รัฐบาลรับทราบปัญหาและเข้าใจถึงความเดือดร้อนของผู้ประกอบการที่จำเป็นต้องใช้แรงงานต่างด้าว โดยจะใช้มาตรา 44 ชะลอหรือเลื่อนการบังคับใช้บางมาตราที่มีบทลงโทษรุนแรงไปก่อน เพราะนายจ้างและลูกจ้างเตรียมตัวไม่ทันแต่มาตราที่เหลือยังคงบังคับใช้อยู่ โดยในสัปดาห์นี้ทุกอย่างจะเรียบร้อย ขอให้ทุกฝ่ายอย่าได้กังวล เพราะแรงงานต่างด้าวยังสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ อย่างไรก็ตามการออกกฎหมายดังกล่าวนั้นถือเป็นเรื่องจำเป็น เพื่อสร้างมาตรฐานของการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย ซึ่งสอดคล้องกับกฎกติกาและการยอมรับของต่างประเทศ นอกจากนี้รัฐบาลยังมีหน้าที่ดูแลแรงงานทุกคนที่อยู่ในประเทศทั้งแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าวภายใต้หลักมนุษยธรรม และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ที่สำคัญ คือ ขอให้ทั้งนายจ้าง ลูกจ้าง และประชาชน หันมาร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง เพราะเป็นปัญหาระดับประเทศที่อาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศได้ในอนาคต

- กระทรวงแรงงาน เตรียมยกร่างกฎหมายลำดับรอง พ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 เพื่อบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวอย่างมีประสิทธิภาพ
 นายวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เปิดเผยกรณีที่มีการเสนอให้รัฐบาลเปิดให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในกระบวนการยกร่างกฎหมายพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560ว่า เพื่อเพิ่มมุมมองให้เกิดความรอบคอบ และส่งผลดีต่อเศรษฐกิจในภาพรวมในการสร้างความเชื่อมั่นในการลงทุน รวมทั้งยังปิดช่องทางกรณีเจ้าหน้าที่ข่มขู่รีดไถเงินจากนายจ้างและลูกจ้าง ดังนั้นการจัดทำร่างกฎหมายลำดับรองของ พ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 จึงเป็นการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ซึ่งมีบทบัญญัติที่ครอบคลุมการบริหารจัดการทั้งระบบ ทำให้ภาครัฐทราบข้อมูลการจ้างงานที่แท้จริง สามารถกำหนดขอบเขตการทำงานของแรงงานต่างด้าวได้อย่างครอบคลุมในทุกพื้นที่ ซึ่งข้อกำหนดเหล่านี้จะสามารถบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
--------------------------------------------------------------------


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี