ข่าวประชาสัมพันธ์
การแก้ปัญหาอาชญากรรม

วันที่ 4 ก.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 299 คน)
 

5.ประเด็น เรื่อง การแก้ปัญหาอาชญากรรม
- กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เร่งประชาสัมพันธ์ด้านการรักษาความปลอดภัยที่เกาะเต่า เพื่อสร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยวทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
 นายชาญวิทย์ ผลชีวิน โฆษกกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ชี้แจงกรณีการเสียชีวิตของนางสาวเอลิเซ่ โซฟี วินซีน นักท่องเที่ยวชาวเบลเยี่ยมที่เกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่อาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยว ว่า ได้มอบหมายให้ พล.ต.ต ประเสริฐ เงินยวง ผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยวประสานงานกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เร่งหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเสียชีวิตดังกล่าว โดยก่อนหน้านี้ได้มอบหมายให้นายสันติ ป่าหวาย รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว ลงพื้นที่พูดคุยกับเจ้าหน้าปฏิบัติงานสร้างความเชื่อมั่นเกี่ยวกับความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวให้ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการในพื้นที่ พร้อมยืนยันว่าเกาะเต่ายังเป็นแหล่งท่องเที่ยวแดนสวรรค์ของนักท่องเที่ยว โดยจะเห็นได้จากสถิตินักท่องเที่ยวที่เดินทางไปจังหวัดสุราษฎร์ธานี เดือนละกว่า 80,000 คน โดยนักท่องเที่ยว 30,000 คน เดินทางไปเที่ยวที่เกาะเต่า อย่างไรก็ตามในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ จะเร่งประชาสัมพันธ์ด้านการรักษาความปลอดภัย เพื่อสร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ

- กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เดินหน้าบังคับใช้กฎหมายต่อกลุ่มนายทุนผู้บุกรุกปลูกยางพาราในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
 พ.อ.พีรวัชฌ์ แสงทอง โฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร หรือ กอ.รมน. เปิดเผยว่า จากแผนพลิกฟื้นผืนป่าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน จากเดิมมีผืนป่าประมาณ 102 ล้านไร่ จะพลิกฟื้นผืนป่าให้เป็น 128 ล้านไร่ในระยะเวลา 10 ปี ซึ่งในปัจจุบันสามารถยึดคืนผืนป่าได้ 5 แสนไร่เศษ และที่อยู่ในระหว่างดำเนินคดีอีกจำนวนหนึ่ง นอกจากนี้ยังได้ตรวจสอบพบว่ามีพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และพื้นที่อุทยานแห่งชาติตามภาคต่างๆ ถูกบุกรุกปลูกยางพาราเป็นจำนวนมากถึง 3.09 ล้านไร่ กอ.รมน.จึงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติการหยุดยั้งการบุกรุกทำลายป่าไม้ และบังคับใช้กฎหมายต่อกลุ่มนายทุนที่บุกรุกผืนป่าปลูกยางพารา โดยจะมุ่งเน้นดำเนินการในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 1 ,2 และพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ซึ่งได้กำหนดลักษณะพื้นที่เป้าหมายและวิธีดำเนินการ เช่น เจ้าของสวนยางพาราเป็นของนายทุน ,กลุ่มทุน หรือผู้มีอิทธิพลซึ่งครอบครองพื้นที่โดยผิดกฎหมาย ดังนั้น กอ.รมน. จึงต้องขอความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ให้ร่วมกันอนุรักษ์ ดูแลรักษาป่า และควรใช้วิจารณญาณไม่ตกเป็นเครื่องมือของกลุ่มนายทุนในการบุกรุกผืนป่า เพื่อไม่ให้พื้นที่ป่า 102 ล้านไร่ที่เหลืออยู่กลายเป็นป่าผืนสุดท้าย


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี