ข่าวประชาสัมพันธ์
เตือน ! นักศึกษาไทยไปทำงงานเป็นนักร้อง นางแบบในสถานบันเทิงสิงคโปร์ผิดกฎหมายมีโทษหนักปรับและจำคุก

วันที่ 4 ก.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 316 คน)
 

กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เตือนนักศึกษาไทยไปทำงานเป็นนักร้อง นางแบบกับสถานบันเทิงในสิงคโปร์ ระยะเวลา 15 – 20 วัน ย้ำผิดกฎหมายของสิงคโปร์ มีโทษปรับสูงสุดกว่า  490,000 บาท จำคุกไม่เกิน  2  ปี  พร้อมกับถูกเฆี่ยนตี

            นายลิขิต  ไพรดำ  จัดหางานจังหวัดราชบุรี  แจ้งว่า  กรมการจัดหางานได้รับรายงานจากสำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์ว่ามีคนไทยหรือนักศึกษาบางกลุ่มที่เคยไปทำงานตำแหน่งนักร้อง นางแบบในสถานบันเทิงที่ประเทศสิงคโปร์ชักชวนนักศึกษาที่อยู่ในช่วงปิดภาคฤดูร้อนให้ไปทำงานในลักษณะดังกล่าวเพื่อหารายได้พิเศษช่วงปิดภาคเรียน ภายในระยะเวลา 15 – 20 วัน โดยนายจ้างจัดที่พัก ตั๋วเครื่องบินไป – กลับ มีรายได้ตั้งแต่  40,000 ขึ้นไป ซึ่งการเดินทางไปทำงานในลักษณะดังกล่าว เป็นการทำงานโดยผิดกฎหมายของสิงคโปร์ เนื่องจากจะต้องมีใบอนุญาตการทำงานที่ออกโดยกระทรวงแรงงานสิงคโปร์ในตำแหน่ง  Performing Artiste  มีระยะเวลาจ้างงานไม่เกิน  6  เดือน ซึ่งลูกจ้างจะได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  (Employment  Act)

            สำหรับผู้ที่เดินทางเข้าประเทศสิงคโปร์ในฐานะนักท่องเที่ยวและต่อมาทำงาน ไม่ว่าจะเป็นอาชีพใดก็ตามโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน ถือว่าเป็นการทำงานที่ผิดกฎหมาย มีโทษปรับสูงสุด 20,000 เหรียญสิงคโปร์( หรือประมาณ 490,000 บาท) และ/หรือจำคุกไม่เกิน 2 ปี แต่ถ้าอยู่เกินกำหนดมากกว่า  90 วัน จะมีโทษอยู่เกินกำหนดโดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน พร้อมเฆี่ยนไม่ต่ำกว่า 3 ครั้ง

            จัดหางานจังหวัดราชบุรี จึงขอแจ้งเตือนนักศึกษาไทยว่าอย่าหลงเชื่อผู้ชักชวนไปทำงานเป็นนักร้อง นางแบบในสถานบันเทิงที่สิงคโปร์ในลักษณะดังกล่าว เพราะมีโทษหนักทั้งจำ ทั้งปรับและยังถูกเฆี่ยนตีอีกด้วย  สอบถามรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการไปทำงานต่างประเทศได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี  เลขที่ 1/56 – 57 ถนนสมบูรณ์กุล ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  โทร. 0-3232-2261-2 หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน  1694


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี