ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งเก่าชำรุด (รถทดแทน)

วันที่ 4 ก.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 172 คน)
 

            ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดราชบุรี สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๐ กรมพัฒนาที่ดิน  มีความประสงค์จะขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งเก่าชำรุด   จำนวน       รายการ โดยวิธีการประมูลและขอยกเลิกป้ายทะเบียน

            ผู้สนใจที่จะเข้าร่วมประมูลสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ได้ที่  ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดราชบุรี  หมู่ที่ ๒  ตำบลเขาชะงุ้ม  อำเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี  โทรศัพท์หมายเลข  ๐๓๒ – ๒๔๐๘๐๓  ในเวลาราชการ

            การดำเนินการขายทอดตลาดในวันที่  ๒๐  กรกฎาคม  ๒๕๖๐   ตั้งแต่เวลา  ๑๐.๐๐ น.  เป็นต้นไป       ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  จังหวัดราชบุรี  หมู่    ตำบลเขาชะงุ้ม  อำเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี