ข่าวประชาสัมพันธ์
บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัดซ้อมแผนเตรียมรับเหตุฉุกเฉินความรุนแรงระดับ 3

วันที่ 4 ก.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 207 คน)
 

            นายบุญชัย  เลิศถาวรธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด เปิดเผยว่า บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด จะมีการซ้อมแผนเตรียมรับเหตุฉุกเฉินความรุนแรงระดับ 3 เพื่อฝึกซ้อมการระงับหรือยับยั้งความสูญเสียต่าง ๆ ได้อย่างเป็นระบบทันต่อเหตุการณ์ ซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งที่จะช่วยสร้างความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องและชุมชนโดยรอบ โดยได้กำหนดให้กลุ่มบุคคลที่มีหน้าที่รับผิดชอบ จะต้องทำการฝึกซ้อมเพื่อให้เกิดความชำนาญในการปฏิบัติตามแผนฯ ซึ่งบริษัทราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด ดำเนินการฝึกซ้อมตามแผนฯ ความรุนแรงระดับ 1 และ 2 มาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ และในปี 2560 นี้ บริษัทฯ ได้จัดทำแผนการซ้อมแผนเตรียมรับเหตุฉุกเฉินความรุนแรงระดับ 3 ขึ้น ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00-12.00 น. ณ โรงไฟฟ้าบริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่บริเวณดังกล่าวได้รับทราบ เนื่องจากการฝึกซ้อมแผนฯ อาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดต่อเหตุการณ์ที่สมมุติขึ้นได้ เช่น ในระหว่างฝึกซ้อมอาจมีเสียงดัง กลุ่มควัน หรือเสียงรถดับเพลิงที่วิ่งผ่านชุมชน /ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี