ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ศูนย์อนามัยที่ ๕ ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด

วันที่ 11 ก.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 158 คน)
 

             ศูนย์อนามัยที่ ๕ กรมอนามัย  มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุชำรุดของศูนย์อนามัยที่ ๕  จำนวน  ๔๕  รายการ

            การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ศูนย์อนามัยที่ ๕ จะประมูลในวันที่  ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ เป็นต้นไป

            ผู้สนใจจะเข้าร่วมประมูลพัสดุชำรุด สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดและรับใบประกาศขายทอดตลาดในวันและเวลาราชการได้ที่งานบริหารพัสดุ กลุ่มอำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ ๕ โทรศัพท์หมายเลข ๐๓๒ – ๓๒๗๘๒๔ – ๘ ต่อ ๒๒๖๕  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี