ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นต้องใช้

วันที่ 2 ส.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 147 คน)
 

             ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต ๗ จังหวัดราชบุรี  มีความประสงค์จะดำเนินการขายครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นต้องใช้จำนวน ๒๘ รายการ

            การขายทอดตลาดจะกระทำ ณ ห้องประชุมศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต ๗  จังหวัดราชบุรี ในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

            ผู้สนใจเข้าประมูลการขายทอดตลาดพัสดุ ให้ยื่นเอกสารลงทะเบียนในเวลา ๐๙.๐๐- ๐๙.๓๐ น. และการประมูลราคา จะประมูลราคาด้วยวาจา ตั้งแต่เวลา  ๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐ น. หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต ๗  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (งานพัสดุ) ตั้งแต่วันที่ 15-18 สิงหาคม 2560 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๒ – ๓๒๕๙๖๕ ในวันและเวลาราชการ


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี