ข่าวประชาสัมพันธ์
ราชบุรีจัดงานมหกรรมรวมพลังเยาวชน ร่วมต่อต้านยาเสพติด ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า

วันที่ 27 ต.ค. 2554 (จำนวนคนอ่าน 496 คน)
 
           นางสาวเพชรรัตน์ สาระเมฆ ประธานสภาเด็กและเยาวชนอำเภอปากท่อ เปิดเผยว่า สภาเด็กและเยาวชนอำเภอปากท่อ กำหนดจัดงานมหกรรม "รวมพลังเยาวชน ร่วมต่อต้านยาเสพติด ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า” ในวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2554 ณ เทศบาลตำบลปากท่อ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนอำเภอปากท่อและจังหวัดราชบุรี ได้แสดงความสามารถเชิงสร้างสรรค์ อันจะก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง และไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด รวมทั้งเพื่อสร้างความตระหนักในปัญหายาเสพติด และก่อให้เกิดการร่วมมือกันในการต่อต้านยาเสพติด โดยกิจกรรม ประกอบด้วย บู๊ทกิจกรรม จัดแสดง และจำหน่ายผลิตภัณฑ์และผลงานของเด็กและเยาวชน ,บู๊ทกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจและจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการต่อต้านยาเสพติด ,การแสดงความสามารถเชิงสร้างสรรค์ของเด็กและเยาวชน ,การประกวดวงดนตรีสากล กิจกรรม "ดนตรีส่งสาร ต้านยาเสพติด”
         ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครและหลักเกณฑ์การประกวดได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลปากท่อ ,สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี หรือทาง E-Mail (อีเมลล์) ติดต่อ นางสาวเพชรรัตน์ สาระเมฆ 086-1751484 ประธานสภาเด็กและเยาวชนอำเภอปากท่อ คุณมงคล โยธินรัตนกำธร 081-2581894 ทุกกิจกรรมรับสมัครระหว่างวันที่ 19-29 พฤศจิกายน 2554///นางชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี