ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

วันที่ 11 ส.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 80 คน)
 

             ศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี  มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ คือ

            ๑.รถบรรทุก (ดีเซล)  ขนาด  ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี. ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน ๑ คัน ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด

            กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ในวันเวลาราชการ ณ ห้องธุรการ ศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี ตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี

            ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ ห้องธุรการ ศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://rbr-rrc.ricethailand.go.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๒-๗๓๒๒๘๕ -๖ ในวันเวลาราชการ


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี