FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
อบจ.ราชบุรีรับบริจาคสิ่งของและเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดต่าง ๆ ได้รับความเมตตาจากพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดราชบุรีอย่างล้นหลาม

วันที่ 28 ต.ค. 2554 (จำนวนคนอ่าน 148 คน)
 
จากที่เมื่อวันที่ 19 และวันที่ 21 ตุลาคม 2554 ที่ผ่านมา นายวันชัย ธีระสัตยกุล นายก อบจ.ราชบุรีพร้อมด้วยนายพงษ์ศักดิ์ กิจประเสริฐ นายสม เอี้ยวสุวรรณ รองนายก อบจ.ราชบุรี สมาชิกฯ ข้าราชการพนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีได้นำรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่รับบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัด ต่าง ๆ โดยได้นำรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่รับบริจาคสิ่งของวันแรกในเขตพื้นที่อำเภอเมืองราชบุรี และอำเภอปากท่อได้รับเงินบริจาคกว่า 30,406 บาท ส่วนวันที่สองรับบริจาคสิ่งของและเงินในเขตพื้นที่ อำเภอดำเนินสะดวก ได้รับเงินบริจาค 14,777 บาท พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีจะนำรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ไปรับบริจาคตามอำเภอที่เหลือในจังหวัดราชบุรีต่อไปให้ครบทุกอำเภอ โดยจะนำสิ่งของอุปโภคบริโภคและเงินที่ได้รับจากการบริจาคไปมอบให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี เป็นจังหวัดแรกในวันที่ 26 ตุลาคม 2554 ต่อจากนั้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จะนำรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่รับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่เขตอำเภอโพธาราม และอำเภอบ้านโป่งต่อไป
 
ดังนั้น จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดราชบุรี รับบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมได้ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี และรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป///
 
นางชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว
ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
สำนักงานธนารักษ์ เปิดรับ- จ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ในส่วนภูมิภาค ที่ศูนย์บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ 6 พื้นที่ ร่วมกับธนาคารออมสิน
เชิญร่วมงานมินิคอนเสิร์ต “ก้าวคนละก้าว เพื่อจังหวัดราชบุรี”
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดราชบุรี แห่งที่ 2 เปิดดำเนินการ 27 กรกฎาคมนี้
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรีรับสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลรุ่นที่ 2 ประจำปี 2556
แจ้งย้ายที่ทำการ สำนักงาน คปภ.จังหวัดราชบุรี
ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (1 ตุลาคม 2564) ยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญล่วงหน้า
แขวงทางหลวงราชบุรีประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการพัฒนาการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานขับเคลื่อนเศรษฐกิจและโครงการปรับปรุงเส้นทางถนนเฉลิมพระเกียรติ ทางหลวงหมายเลข 3291
การขอมีบัตรประจำตัวผู้แสดงความสามารถ พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรีรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดราชบุรี
สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรีประชาสัมพันธ์การขอใหม่และขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถทุกชนิดทุกประเภทต้องใช้ใบรับรองแพทย์เป็นหลักฐานในการดำเนินการ

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี