ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรีขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน ๗๓ รายการ

วันที่ 16 ส.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 80 คน)
 

             สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี  มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน ๗๓ รายการ 

            ผู้สนใจขอดูสภาพพัสดุชำรุดได้ที่ สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี ตั้งแต่วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๒.๓๐-๑๓.๓๐ น. (ฝ่ายอำนวยการ)

          ผู้เข้าร่วมการประมูลจะต้องมาลงทะเบียนในการประมูลต่อเจ้าหน้าที่ ณ สถานที่ประมูลตั้งแต่เวลา 12.30 น. ถึง 13.30 น. (ฝ่ายอำนวยการ) ก่อนเริ่มการประมูล (พร้อมทั้งถ่ายสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านมาด้วย และหากมีตัวแทนมีหนังสือมอบอำนาจ)

            กำหนดการขายทอดตลาดในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี ถนนอำเภอ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี (ด้านหลังสำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี) หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๒-๓๓๗๐๐๙


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี