ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร

วันที่ 16 ส.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 66 คน)
 

             ศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี  มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๑ รายการ ดังนี้

            ๑.รถดำนานั่งขับ ๘ แถว พร้อมเครื่องยนต์ดีเซล ๒๑ แรงม้า จำนวน ๑ คัน

            กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ในวันและเวลาราชการ ณ ห้องธุรการ ศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี ตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป    ห้องประชุมศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี

            ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ ห้องธุรการ ศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://rbr-rrc.ricethailand.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๒-๗๓๒๒๘๕-๖ ในวันและเวลาราชการ


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี