ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีจัดโครงการจัดงานประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้บนเขาแก่นจันทน์

วันที่ 31 ส.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 291 คน)
 

              นายวันชัย  ธีระสัตยกุล  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี  เปิดเผยว่า  องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีกำหนดจัดทำโครงการจัดงานประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้บนเขาแก่นจันทน์ เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และได้กำหนดเปิดงานและปลูกต้นไม้ ในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น.  ณ บริเวณเรือนรับรอง (ลานเสวย) บนเขาแก่นจันทน์ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี