ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรีประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความตระหนักให้กับสังคมเข้าใจถึงผลกระทบในการปล่อยสัตว์น้ำต่างถิ่นลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ

วันที่ 1 ก.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 144 คน)
 

           นายอำนาจ  จีนขาวขำ นักวิชาการประมงชำนาญการรักษาราชการแทนประมงจังหวัดราชบุรี  เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีการนำสัตว์น้ำต่างถิ่นหลายชนิดเข้ามาเลี้ยง ทั้งเพื่อเป็นอาหาร เพื่อการนันทนาการ และในเชิงพาณิชย์ประกอบกับประชาชนที่นำสัตว์น้ำต่างถิ่นเหล่านี้มาเลี้ยงอาจจะยังไม่มีความเข้าใจ ขาดความรู้ ตั้งใจหรือเป็นการประมาททำให้สัตว์น้ำต่างถิ่นหลุดรอดลงมา สู่แหล่งน้ำสาธารณะเกิดการแพร่กระจายในธรรมชาติ ส่งผลกระทบกับสัตว์น้ำประจำถิ่นที่มีอยู่เดิมในเรื่องของการแย่งอาหาร ที่อยู่อาศัย การแพร่ระบาดของโรค หรือแม้กระทั่งเกิดการล่าสัตว์น้ำประจำถิ่นที่มีอยู่  สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบดังนี้

            ๑.ขอความร่วมมือประชาชนติดตามและเฝ้าระวังสัตว์น้ำต่างถิ่นในพื้นที่ของตนเอง เมื่อพบว่ามีการแพร่ระบาดของสัตว์น้ำต่างถิ่นให้แจ้งมายัง สำนักงานประมงอำเภอในพื้นที่ , สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี หรือศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดราชบุรี

            ๒.ผู้ที่มีสัตว์น้ำต่างถิ่นอยู่ในครอบครองให้ดูแลสัตว์น้ำของตนเอง มิให้หลุดรอดลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ

            ๓.ผู้ที่ไม่ประสงค์จะเลี้ยงสัตว์น้ำต่างถิ่นอยู่ในครอบครองของตนเองต่อไป ให้นำสัตว์น้ำนั้นมาส่งมอบให้แก่สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี โดยสามารถติดต่อผ่านสำนักงานประมงอำเภอในพื้นที่ได้

๔.ผู้ที่มีสัตว์น้ำต่างถิ่นอยู่ในครอบครอง สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประมงอำเภอในพื้นที่ , สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๒๓๓-๖๕๖ หรือศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดราชบุรี ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๒๙๙-๑๕๗๒-๓ เพื่อขอรับคำปรึกษาที่ถูกต้องต่อไป


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี