ข่าวประชาสัมพันธ์
เชิญร่วมประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู คำขวัญวันครูและบทร้อยกรองเทิดเกียรติคุณครู

วันที่ 28 ต.ค. 2554 (จำนวนคนอ่าน 75 คน)
 
           นายณรงค์ฤทธิ์ มะลิวัลย์ รองเลขาธิการคุรุสภา เปิดเผยว่า คุรุสภา โดยคณะอนุกรรมการจัดงานวันครู พ.ศ. 2555 จัดให้มีการประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู คำขวัญวันครู และบทร้อยกรองเทิดเกียรติคุณครู เพื่อส่งเสริมให้ครู นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน เห็นความสำคัญและระลึกถึงพระคุณครู และมีส่วนร่วมในการส่งเสริม เชิดชูเกียรติวิชาชีพครู โดยผู้ที่ต้องการส่งผลงานเข้าประกวดจะได้รับการตัดสินและประกาศผลจากคณะอนุกรรมการคัดเลือกผลงาน
           ผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้าประกวดด้วยตนเองที่ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา หรือส่งทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองว่า กลุ่มยกย่องวิชาชีพ สำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ สำนักเลขาธิการคุรุสภา ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 วงเล็บมุมซองว่า "ประกวดข้อเขียน” หรือประกวดคำขวัญวันครู” หรือ "ประกวดบทร้อยกรองเทิดเกียรติคุณครู” ประเภท.....ส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 ในวันและเวลาราชการ หากส่งทางไปรษณีย์จะถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์ ปลายทาง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 เป็นสำคัญ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มยกย่องวิชาชีพ โทร.02-2814843 ,022804334-8 ต่อ 566 ,586 ,592,629,671///น.ส.ชุติมา ก่อนกำเนิด นักศึกษาฝึกงาน ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี