ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดราชบุรีประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

วันที่ 7 ก.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 178 คน)
 

              นายวีรัส  ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดราชบุรีได้รับแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ให้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการดำเนินการเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่อาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค เพื่อเป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคและใช้ประโยชน์ภายในหน่วยงานต่อไป ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ www.ratchaburi.go.th/drt๑๕๖๗/ หัวข้อ "ข่าวประกาศ”


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี