ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดราชบุรีประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมชมตลาดคลองผดุงกรุงเกษม

วันที่ 8 ก.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 315 คน)
 

             นายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม  ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดราชบุรีได้รับการประสานงานจากกระทรวงมหาดไทยว่า สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ขอเชิญชวนประชาชนในต่างจังหวัดที่จะเดินทางไปยังกรุงเทพมหานครเข้าเยี่ยมชมตลาดคลองผดุงกรุงเกษม บริเวณด้านข้างทำเนียบรัฐบาล ซึ่งจะมีกิจกรรมตลอดปี ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๖-๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ จะเป็นตลาดนัดผู้ประกอบการ SMEs ใช้ชื่อว่า "รวมสุดยอดสินค้าดี SMEs ทั่วถิ่นไทย” จัดโดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อย ตลาดคลองผดุงกรุงเกษมซึ่งนโยบายของรัฐบาลต้องการเปิดโอกาสให้เกษตรกรและผู้ประกอบการได้มีแหล่งจำหน่ายสินค้า ก่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้นอันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากทางหนึ่ง

ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมตลาดคลองผดุงกรุงเกษม สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๒๘๘-๔๓๒๔


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี