ข่าวประชาสัมพันธ์
กลุ่มคนรักษ์ต้นน้ำจัดโครงการ “อนุรักษ์และฟื้นฟูต้นน้ำ เดินตามรอยพ่อ”

วันที่ 14 ก.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 321 คน)
 

          นายธนู  งามยิ่งยวด ประธานกลุ่มคนรักษ์ต้นน้ำ เปิดเผยว่า คนรักษ์ต้นน้ำร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุและกำนันผู้ใหญ่บ้าน ตำบลน้ำพุ ได้จัดทำโครงการ”อนุรักษ์และฟื้นฟูต้นน้ำ เดินตามรอยพ่อ” โดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและกลุ่มคนรักษ์ต้นน้ำ ในวันพุธที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๒.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ บริเวณพื้นที่ลำห้วยน้ำพุ หมู่ที่ ๑ ตำบลน้ำพุ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี เพื่อสร้างจิตสำนึกแก่ประชาชน เยาวชน ในพื้นที่ในการจัดการกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างเครือข่ายในการฟื้นฟู ป้องกัน ดูแล ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นกระบวนการสำคัญในการมีส่วมร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาต้นน้ำลำห้วยน้ำพุ


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี