ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดราชบุรีจัดโครงการ “การบริหารข้อมูลเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน ครั้งที่ ๓”

วันที่ 19 ก.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 344 คน)
 

            นายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม  ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ร่วมกับ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)จัดทำโครงการ "การบริหารข้อมูลเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน ครั้งที่ ๓” เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและเพื่อให้การขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยทางถนนระดับพื้นที่เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมสอดคล้องตามนโยบายรัฐบาล และกรอบแนวทางตามแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน ซึ่งบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ได้กำหนดการสัมมนา โครงการ "การบริหารข้อมูลเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน ครั้งที่ ๓” ในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐   เวลา  ๐๘.๓๐-๑๔.๐๐ น.  ณ ห้องประชุมกาสะลอง โรงแรมเวสเทิร์นแกรนด์ราชบุรี จังหวัดราชบุรี


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี