ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดราชบุรีมีผู้ประสบอุทกภัยเข้ามายังศูนย์พักพิงล่าสุด จำนวน 440 คน

วันที่ 31 ต.ค. 2554 )
 
             รายงานข่าวจากศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดราชบุรี แจ้งว่า ตามที่ได้เกิดอุทกภัยในพื้นที่หลายจังหวัด น้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนจนไม่สามารถพักอาศัยอยู่ได้ ต้องไปพักพิงชั่วคราวตามจุดต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดปริมณฑล แต่ไม่เพียงพอ ซึ่งจังหวัดราชบุรีได้รับมอบหมายให้จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว ขณะนี้มีจำนวน 22 แห่ง สามารถรองรับผู้ประสบอุทกภัยได้ 5,930 คน ล่าสุด(วันที่ 31 ตุลาคม 2554) มีผู้ประสบอุทกภัย เข้ามาอาศัยอยู่ในศูนย์พักพิง แล้วจำนวน 440 คน ได้แก่ ศูนย์พักพิงสถาบันสังฆาธิการ อ.ปากท่อ 124 คน วัดเขาวัง 12 คน วัดหนองโพ 45 คน ค่ายหลวงบ้านไร่ อ.โพธาราม 68 คน ศูนย์สายใยรักแห่งครอบครัว 82 คน สถาบันสงเคราะห์เด็กพิการทางสมอง อ.เมือง 101 คน และวัดหลวงพ่อสด อ.ดำเนินสะดวก 8 คน
            นอกจากนี้เรือนจำกลางราชบุรี ยังได้รับผู้ต้องขังหญิงที่เคลื่อนย้ายมาจาก จากทัณฑสถานหญิงธัญบุรีจ.ปทุมธานี จำนวนกว่า 600 คน และเรือนจำกลางเขาบิน ได้รับผู้ต้องขังชายที่เคลื่อนย้ายมาจากเรือนจำกลางบางขวาง จ.นนทบุรี จำนวน 650 คนด้วย
 
ณิชารี ภควัตชัย//ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี