ข่าวประชาสัมพันธ์
พาณิชย์จังหวัดราชบุรีประชาสัมพันธ์โครงการจัดการประกวดคลิปวีดีโอเพื่อประชาสัมพันธ์ “ตลาดต้องชม”

วันที่ 14 พ.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 524 คน)
 

                นายวิฑูร  สุขพูล  พาณิชย์จังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า กรมการค้าภายใน จัดประกวดคลิปวีดีโอเพื่อประชาสัมพันธ์ "ตลาดต้องชม ภายใต้โครงการส่งเสริมตลาดกลาง-ตลาดชุมชนประชารัฐเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค(Local Economy Market) เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของ "ตลาดต้องชม” ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางและทั่วถึง ซึ่งจะนำไปสู่การกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว สร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจท้องถิ่นตามนโยบายของรัฐบาล และถ่ายทอดเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของตลาด เพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ต่อไป กรมการค้าภายในจึงได้จัดประกวดคลิปวีดีโอเพื่อประชาสัมพันธ์ "ตลาดต้องชม” ภายใต้หัวข้อ "ตลาดต้องชมเพื่อชุมชนและท้องถิ่น”

โดยสามารถเลือกตลาดต้องชมต่าง ๆ จากจำนวน 77 ตลาด ที่กรมการค้าภายในกำหนดโดยคลิปที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมีเนื้อหาที่สื่อถึง เอกลักษณ์พาณิชย์ อัตลักษณ์ชุมชน ในความยาว 1-2 นาที ต่อ/ตลาด/เรื่อง ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมประกวดทั้งแบบคนเดียวและแบบทีม กรณีส่งผลงานเป็นทีมต้องไม่เกินทีมละ 5 คน สามารถส่งผลงานได้ไม่เกิน 3 ผลงานต่อทีมหรือคนแต่มีสิทธิ์รับรางวัลได้เพียงรางวัลเดียวเท่านั้น รางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวด เป็นรายตลาดที่กำหนด จำนวน 77 ตลาด ดังนี้ ประเภทประชาชนทั่วไป รางวัลชนะเลิศ จำนวน 77 รางวัล ๆ ละ 60,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จำนวน 77 รางวัล ๆ ละ 30,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จำนวน 77 รางวัล ๆ ละ 10,000 บาท ประเภทนักเรียน นักศึกษา รางวัลชนะเลิศ จำนวน 77 รางวัล ๆ ละ 25,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศ จำนวน 77 รางวัล ๆ ละ 10,000 บาท

ผู้ประสงค์เข้าประกวดสามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่ http://www.taladtongchom.com หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาดกรมการค้าภายใน โทร.02-5075900 ในวันและเวลาราชการ หรือตรวจสอบรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ข้างต้น หรือสอบถามข้อมูลที่ 02-9381988 ต่อ 666 มือถือ 08-90165155 โดยเริ่มรับสมัครและส่งผลงานตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2560


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี