ข่าวประชาสัมพันธ์
แขวงทางหลวงราชบุรีประชาสัมพันธ์ทางเลี่ยงงานก่อสร้างบูรณะผิวแอสฟัลท์ บนทางหลวงหมายเลข 4

วันที่ 14 พ.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 730 คน)
 

              นายสุนทร แก้วศรีใส ผู้อำนวยการแขวงการทางราชบุรี เปิดเผยว่า แขวงทางหลวงราชบุรี กรมทางหลวง ได้ดำเนินการบูรณะผิวทางแอสฟัลท์ บนทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0301 ตอน สระกระเทียม-คลองอีจาง ระหว่าง กม.74+770-กม.78+850 (ด้านซ้ายทาง) โดยเริ่มดำเนินการในวันที่ 7 ตุลาคม 2560 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 5 มกราคม 2561       

แขวงทางหลวงราชบุรี ขอให้ผู้ใช้เส้นทางสัญจรตลอดจนประชาชนทั่วไป เลี่ยงบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง โดยเลี่ยงไปใช้เส้นทางทางหลวงหมายเลข 323 (แยกหัวโป่งถนนคลองชลประทาน) มุ่งหน้าสู่ทางแยกตลาดปลาสวยงาม แล้วเลี้ยวซ้ายไปบรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3090 (อำเภอโพธาราม) แล้วเลี้ยวซ้ายเพื่อมุ่งหน้าทางหลวงหมายเลข 4 ในงานก่อสร้าง จะต้องดำเนินการขุดชั้นผิวทางที่เสียหายออกแล้วลงวัสดุใหม่ ซึ่งทำให้ผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควร แขวงทางหลวงราชบุรี จึงขออภัยมา ณ โอกาสนี้


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี