ข่าวประชาสัมพันธ์
เชิญร่วมกิจกรรมโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2560 จังหวัดราชบุรี

วันที่ 15 พ.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 334 คน)
 

             นายสว่าง กองอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า จากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2533 อนุมัติในหลักการให้วันที่ 21 ตุลาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นวันบำรุงรักษาต้นไม้ประจำปีของชาติ และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2533 ให้ใช้ชื่อว่า วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ จังหวัดจึงได้จัดทำโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2560 ขึ้น เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเป็นการสร้างจิตสำนึกของประชาชนให้เกิดความรัก ความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ โดยจัดกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ ณ โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2560

ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2560 ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยสำนักไม้เต็ง ตำบลอ่างหิน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

         


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี