ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนดรุณาราชบุรีจัดงาน “มหกรรมดรุณาวิชาการ”

วันที่ 15 พ.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 359 คน)
 

            บาทหลวงจำเนียร จิตเสรีวงศ์ Ph.D. อธิการโรงเรียนดรุณาราชบุรี เปิดเผยว่า โรงเรียนดรุณาราชบุรี กำหนดจัดงาน "มหกรรมดรุณาวิชาการ” วันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2560 โดยมีจุดประสงค์ เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพ่อหลวงรัชกาลที่ 9 ที่เน้นการสร้างคนดี คนเก่ง ให้บ้านเมือง เพื่อสร้างพื้นฐานและมีทัศนคติที่ถูกต้อง มีอุปนิสัยที่มั่นคงเข้มแข็ง มีอาชีพ มีงานทำ ตามปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ ทักษะประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ เพื่อคัดเลือกนักเรียน เป็นตัวแทนจังหวัดไปแข่งขันในระดับประเทศต่อไป

            การจัดงานครั้งนี้ มีการจัดนิทรรศการ และกิจกรรมการเรียนรู้ การแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์รวม 77 รายการ ในระดับอนุบาล ประถม มัธยม โดยมีโรงเรียนเอกชนในจังหวัดราชบุรี โรงเรียนในเครือสังฆมณฑลราชบุรี และโรงเรียนภาครัฐ เข้าร่วมแข่งขัน

             


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี