ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรีร่วมกับห้างบิ๊กซีจัดงานวันนัดพบแรงงาน

วันที่ 2 พ.ย. 2554 )
 
             นางสาวปัทมพร ผุดแก้วเพชร จัดหางานจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่าสำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรีร่วมกับห้างบิ๊กซี สาขาราชบุรี จัดงานวันนัดพบแรงงาน บริเวณห้างบิ๊กซี สาขาราชบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2554 เวลา 09.00 น. – 15.00 น.ภายในงานมีการรับสมัครงาน พร้อมสัมภาษณ์งานกับนายจ้างโดยตรง การลงทะเบียนผู้ประสงค์ไปทำงานต่างประเทศ การทดสอบความถนัดทางด้านอาชีพ และให้คำปรึกษาด้านการประกอบอาชีพ สำหรับหลักฐานในการสมัครงาน ประกอบด้วย สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาวุฒิการศึกษา รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว และหลักฐานอื่นๆ ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี โทร.032-322261-2 ต่อ 112 และนายจ้างที่สนใจแจ้งด่วน ภายในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2554
 
ณิชารี ภควัตชัย//ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี