ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงพยาบาลราชบุรีจะดำเนินการทำลายประวัติผู้ป่วย ปี พ.ศ. 2555

วันที่ 17 พ.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 146 คน)
 

            นายสมชัย  โชคพัฒนาพงศ์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษโรงพยาบาลราชบุรี เปิดเผยว่า โรงพยาบาลราชบุรีจะทำลายประวัติการรักษาของผู้ป่วยที่มารับบริการที่แผนกผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน โรงพยาบาลราชบุรีในปี พ.ศ. 2555 โดยจะดำเนินการทำลายประวัติผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ภายในเดือนธันวาคม 2560

            โรงพยาบาลราชบุรี จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่มารับการรักษาในปี พ.ศ. 2555 หากมีความประสงค์จะใช้ประโยชน์จากข้อมูลประวัติการรักษา แจ้งความประสงค์ได้ที่ นางดวงใจ ผาโพธิ์ หัวหน้างานเวชระเบียน กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์ โทรศัพท์หมายเลข 0-3271-9600 ต่อ 1172 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดนี้โรงพยาบาลจะดำเนินการทำลายตามระเบียบ


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี