ข่าวประชาสัมพันธ์
ขยายระยะเวลายื่นคำร้องขอรับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐจังหวัดราชบุรี

วันที่ 20 พ.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 301 คน)
 

             นายจารึก  ธรรมสุนทร  อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร รักษาราชการแทน อุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า ประกาศคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐจังหวัดราชบุรี ได้กำหนดระยะเวลาการยื่นคำร้องขอรับการสนับสนุน ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 เนื่องจากมีผู้มายื่นขอรับการสนับสนุนไม่ครบตามกรอบวงเงินที่จังหวัดราชบุรีได้รับการจัดสรร จึงทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ

            เพื่อให้เป็นไปตามกระบวนการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐบรรลุวัตถุประสงค์ อันเป็นประโยชน์แก่ธุรกิจที่อยู่ในข่ายที่ได้รับการสนับสนุนอย่างแท้จริง จึงขอขยายระยะเวลาการยื่นคำร้องดังกล่าวออกไป จนถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2560 โดยมีเป้าหมายให้แล้วเสร็จตามวงเงินที่ได้รับการจัดสรรแต่ไม่เกินภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยสามารถยื่นคำร้องขอรับการสนับสนุนได้ที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี โทรศัพท์ 032-337932 หรือธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สาขาราชบุรี โทรศัพท์ 032-311142 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวโหลดเอกสารคำขอสินเชื่อได้ที่ http://www.industry.go.th/ratchaburiหรือhttp://www.smebank.co.thเอกสารคำขอสินเชื่อได้ที่ http://www.industry.go.th/ratchaburiหรือhttp://www.smebank.co.th


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี