ข่าวประชาสัมพันธ์
กกต.จังหวัดราชบุรีประชาสัมพันธ์การรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการการเลือกตั้ง

วันที่ 20 พ.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 186 คน)
 

             พันตำรวจโท ดิตถชาติ กอสนาม ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา แจ้งว่ากรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้งจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไปในการแจ้งข้อมูล ข้อเท็จจริง หรือข้อคิดเห็นที่เกี่ยวกับประวัติและพฤติการณ์ของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาสรรหาบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการการเลือกตั้ง

            หากบุคคลผู้ใดมีข้อมูล ข้อเท็จจริง หรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผู้สมัครฯ ขอให้จัดส่งข้อมูลไปยังคณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้งที่ ตู้ ปณ.45 ปณฝ.รัฐสภา กรุงเทพฯ 10305 หรือที่สำนักกำกับและตรวจสอบ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ชั้น 20 ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 และ http://www.senate.go.th ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี