ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคมะเร็งเต้านม จังหวัดราชบุรี ปีงบประมาณ 2561

วันที่ 20 พ.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 620 คน)
 

            นายนรินทร์รัชต์  พิชญคามินทร์ นานแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ได้จัดทำโครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคมะเร็งเต้านม จังหวัดราชบุรี ปีงบประมาณ 2561 และกำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้การตรวจเต้านมด้วยตนเองและตรวจคัดกรองเต้านมด้วยรถเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) เฉลิมพระเกียรติ น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ ร่วมกับมูลนิธิกาญจนบารมี ในวันที่ 19 – 20 ธันวาคม 2560 เวลา 08.00 - 16.00น.ณ อาคารประชุมเทศบาลตำบลบางแพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ภายในงานมีกิจกรรม รณรงค์ให้สความรู้และตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมร่วมกับมูลนิธิกาญจนบารมี  ,รณรงค์รับบริจาคให้กับโครงการ ฯ ให้เช่าบูชาวัตถุมงคลหลวงพ่อโสธร รุ่น "เสาร์ 5 เบญจนวมงคล” , จำหน่ายเสื้อยืดโปโลมูลนิธิกาญจนบารมี , แจกซองการกุศลร่วมบริจาค , มอบเงินบริจาค (ถ้ามี) , รถหน่วยเคลื่อนที่ 1 ขบวน พร้อมให้บริการดังนี้

            (1.)รถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ (Mobile Advertising Unit) เป็นรถตู้ติดเครื่องกระจายเสียง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ประจำรถจะออกประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ที่มีการออกหน่วย

            (2.)รถสาธิตและตรวจมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่ (Mobile Check Up Unit) เป็นรถที่ให้บริการตรวจคัดกรอง ภายในรถแบ่งออกเป็น 2 โซน ได้แก่

            - โซนห้องให้คำปรึกษา สอน/สาธิตการตรวจเต้านมด้วยตนเอง

            - โซนห้องตรวจมีห้องตรวจพร้อมเตียงบริการตรวจและสาธิตการตรวจเต้านมด้วยตนเองมีจำนวน2ห้อง

            3.รถนิทรรศการและให้ความรู้โรคมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่ (Mobile Learning Exhibition Unit) เป็นรถที่ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านมตั้งแต่ สาเหตุ/ปัจจัย การป้องกัน และการรักษา

            4.รถเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ให้บริการผู้ที่แพทย์ตรวจร่างกายพบความผิดปกติของเต้านมและประวัติมีปัจจัยเสี่ยง เป็นต้น

 

 

 

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี