ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์จุดจำหน่ายเนื้อสุกร กิจกรรม “จังหวัดราชบุรี ตลาดประชารัฐ เพื่อประชาชน”

วันที่ 21 พ.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 607 คน)
 

              นายชยาวุธ  จันทร  ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า ปัจจุบันสมาชิกสหกรณ์เกษตรปศุสัตว์ราชบุรี จำกัด ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการทำฟาร์มสุกร แต่ขณะนี้ประสบปัญหาราคาสุกรตกต่ำ ประกอบกับปัจจุบันปริมาณสุกรที่ระบายออกสู่ตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศยังมีปริมาณน้อย ขณะเดียวกันในช่วงที่ผ่านมาเป็นช่วงเทศกาลกินเจ และในหลายพื้นที่ในประเทศประสบภัยพิบัติ จึงทำให้การบริโภคเนื้อสุกรลดลงอย่างเห็นได้ชัด

            จังหวัดราชบุรีร่วมกับสหกรณ์การเกษตรปศุสัตว์ราชบุรี จำกัด จัดกิจกรรม "จังหวัดราชบุรี ตลาดประชารัฐ เพื่อประชาชน” ขายหมู ราคาถูก 75 บาท/กก. วันที่ 21 และ 24 พฤศจิกายน 2560 5 อำเภอในจังหวัดราชบุรี ดังนี้ อำเภอเมือง หน้าสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี เวลา 13.00-17.00 น. ,อำเภอบ้านโป่ง หน้าที่ว่าการอำเภอบ้านโป่ง เวลา 06.00-10.00 น. ,อำเภอโพธาราม หน้าสหกรณ์การเกษตรปศุสัตว์ราชบุรี จก.เวลา 07.00-10.00 น. ,อำเภอปากท่อ หน้าที่ว่าการปากท่อ เวลา 14.00 น.-17.00 น. และอำเภอจอมบึง หน้าที่ว่าการอำเภอจอมบึง เวลา 09.00-12.00 น. ขอเชิญผู้สนใจซื้อเนื้อสุกรในราคายุติธรรมจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภคโดยตรง ได้ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี