ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญผู้สนใจเลือกเรียนเป็นนักเรียนปัญญาภิวัฒน์

วันที่ 22 พ.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 353 คน)
 

             นายวัชระ  เกษสำลี ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารร้านอิ่มสะดวกเซเว่น อีเลฟเว่น ของคนไทยได้ตระหนักถึงการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนไทย ด้วยการเรียนรู้ควบคู่กับการฝึกทักษะอาชีพจากสถานประกอบการ โดยมีการส่งเสริมและให้การสนับสนุนทุนการศึกษาตลอดหลักสูตรแก่นักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อสายอาชีพ ระบบทวิภาคี ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)กับวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ (ซ.งามวงศ์วาน 23) ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ 20 แห่งทั่วประเทศ และสถานศึกษาเครือข่ายในความร่วมมือกว่า 7 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งนักเรียนจะมีรายได้ระหว่างฝึกภาคปฏิบัติ พร้อมรับประกันการมีงานทำหลังสำเร็จการศึกษา และมีโอกาสรับทุนเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีกับสถานการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) รวมถึงในอนาคตสามารถสร้างความมั่นคงได้ด้วยการรับโอกาสเป็นเจ้าของร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในเงื่อนไขพิเศษ โดยสาขาธุรกิจค้าปลีก ทางวิทยาลัยฯยกเว้นค่าเทอมตลอดหลักสูตร พร้อมมีรายได้ระหว่างเรียน

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้แล้ววันนี้ ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ,ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ 20 แห่งทั่วประเทศ และสถานศึกษาเครือข่ายในความร่วมมือกว่า 70 แห่งทั่วประเทศ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0-2821-2555 ต่อ 2575,3574,3572


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี