ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนการปฏิบัติงานของเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี ประจำเดือน ธันวาคม 2560

วันที่ 29 พ.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 136 คน)
 

            นายชยาวุธ  จันทร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า เหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดทำแผนการปฏิบัติงานของเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี ประจำเดือน ธันวาคม 2560 ดังนี้

วันที่ 1 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 น. รับบริจาคโลหิต ณ บริษัท SCG paper จำกัด ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง

วันที่ 4 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. รับบริจาคโลหิต ณ บริษัท ศรีนานาพรมาร์เก็ตติ้ง จำกัด

ต.รางบัว อ.จอมบึง

วันที่ 5 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. รับบริจาคโลหิต ณ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จ.ราชบุรี ต.หน้าเมือง อ.เมือง

วันที่ 6 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. รับบริจาคโลหิต ณ โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ต.อ่างหิน อ.ปากท่อ

วันที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. รับบริจาคโลหิต ณ โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ และอำเภอวัดเพลง ต.วัดเพลง อ.วัดเพลง

วันที่ 8 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. รับบริจาคโลหิต ณ บริษัทบางกอกแล็ป แอน คอสเมติค จำกัด ต.น้ำพุ อ.เมือง ,เวลา 13.00 น. รับบริจาคโลหิต  ณ บริษัทโตโยต้าธีรชัยราชบุรี ฯ ต.โคกหม้อ อ.เมือง ,เวลา    08.30 น. หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ วัดห้วยเสือ หมู่ 5 บ้านหนองปล้อง ต.บ้านคา อ.บ้านคา

วันที่ 9 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. รับบริจาคโลหิต ณ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม ต.แพงพวย อ.ดำเนินฯ

วันที่ 12 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. รับบริจาคโลหิต ณ วัดบัวงาม ต.บัวงาม อ.ดำเนินฯ

วันที่ 13 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. รับบริจาคโลหิต ณ ที่ว่าการอำเภอโพธาราม ต.โพธาราม อ.โพธาราม

วันที่ 14 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. โครงการ "บูรณาการสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” ณ วัดลำพระ หมู่ 4 ต.บ้านคา อ.บ้านคา

วันที่ 15 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. รับบริจาคโลหิต ณ กศน.อำเภอเมืองราชบุรี จัดที่หอประชุมอำเภอเมืองราชบุรี,เวลา 08.30 น. ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ วัดหนองกวาง หมู่ 7 ต.หนองกวาง อ.โพธาราม

วันที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. รับบริจาคโลหิต ณ กองพลพัฒนาที่ 1 ค่ายศรีสุริยวงศ์ ต.ดอนตะโก อ.เมือง

วันที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. รับบริจาคโลหิต ณ บริษัทกังวาลเท็กส์ไทล จำกัด ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม,เวลา 11.00 น. รับบริจาคโลหิต ณ โรบินสันราชบุรี ต.หน้าเมือง อ.เมือง

วันที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. รับบริจาคโลหิต ณ บริษัทเตชอัมพรพาณิชย์ จำกัด ต.วังเย็น อ.บางแพ

วันที่ 22 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. รับบริจาคโลหิต ณ กศน. อำเภอบางแพ จัดที่หอประชุมอำเภอบางแพ

วันที่ 25 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. รับบริจาคโลหิต ณ บริษัท คิวพี(ประเทศไทย) จำกัด ต.หลุมดิน อ.เมือง

วันที่ 26 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. รับบริจาคโลหิต ณ บริษัทนำเชา(ประเทศไทย)จำกัด ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง

วันที่ 27 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. รับบริจาคโลหิต ณ บริษัทพรอสเพอริตี้ คอนกรีต จำกัด ต.หินกอง อ.เมือง,เวลา 09.00 น. รับบริจาคโลหิต ณ เทศบาลตำบลกระจับ ต.หน้องอ้อ อ.บ้านโป่ง

วันที่ 28 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. รับบริจาคโลหิต ณ โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช ต.หน้าเมือง อ.เมือง ,เวลา 08.30 น. ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ ศาลากลุ่มบ้านดงคริสต์ หมู่ 7 บ้านห้วยผาก ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง

ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคโลหิตได้ตามวันเวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี โทร.032-338300 ในวันและเวลาราชการ


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี