ข่าวประชาสัมพันธ์
เชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมสัมมนาเข้ารับการอบรมเทคนิคการเป็นพิธีกรของหน่วยงานฯ,การจัดรายการวิทยุกระจายเสียงฯ

วันที่ 22 ธ.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 175 คน)
 

          จ่าอากาศตรี เทพสุธี  แก้วกระจ่าง ผู้จัดการ รายการ "รู้เรื่องเมืองไทย” ประธานโครงการอบรมเทคนิคการเป็นพิธีกรฯ เปิดเผยว่า รายการ "รู้เรื่องเมืองไทย” ร่วมกับสถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ โครงการ ฝึกอบรมเทคนิคการเป็นพิธีกร และการจัดรายการวิทยุกระจายเสียงฯ ในวันที่ 28 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมเจ้าพระยาธาราริเวอร์ไซค์ จังหวัดชัยนาท ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่พิธีกร นักพูด นักประชาสัมพันธ์ มัคนายก พิธีกรประจำวัด ในพิธีการของหน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ ได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการปฏิบัติที่ถูกต้อง เพื่อนำไปใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่

            ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมสัมมนาได้ตามวันและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ค่าใช้จ่ายท่านละ 1,000 บาท ชื่อบัญชี จ.ต.เทพสุธี แก้วกระจ่าง เลขที่บัญชี 1240180195 ธนาคารกรุงไทย (ประธาน อป.มช.จังหวัดชัยนาท) รับจำนวนจำกัด 50 ท่าน กรุณาชำระเงินภายในวันที่ 26 ธันวาคม 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 063-3926335


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี