ข่าวประชาสัมพันธ์
เทศบาลตำบลคลองตาคตเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

วันที่ 22 ธ.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 218 คน)
 

              นายประทีป  มีพรบูชา นายกเทศมนตรีตำบลคลองตาคต เปิดเผยว่า เทศบาลตำบลคลองตาคต ได้จัดให้มีโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ขึ้นในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ เทศบาลตำบลคลองตาคต อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ซึ่งในงานจัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมการละเล่นของเด็ก กิจกรรมตอบคำถาม กิจกรรมภาคเวที กิจกรรมเกม การแข่งขันชิงรางวัลต่าง ๆ และจัดเลี้ยงอาหารแก่เด็ก ผู้ปกครอง ผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ และเพื่อเป็นการพัฒนาการของเด็กด้านต่าง ๆ อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมการกล้าแสดงออกให้กับเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี