ข่าวประชาสัมพันธ์
มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดโครงการประกวดเรียงความ “เรื่องเล่าข้าวพื้นเมือง เพื่อสุขภาพ”

วันที่ 22 ธ.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 244 คน)
 

           ดร.ขวัญใจ  โกเมศ เลขาธิการมูลนิธิข้าวไทย เปิดเผยว่า มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ บริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด กำหนดจัดการประกวดเรียงความ "เรื่องเล่าข้าวพื้นเมือง เพื่อสุขภาพ” ขึ้นเพื่อค้นหาข้อมูลเชิงประจักษ์ถึงชนิดของพันธุ์ข้าวพื้นเมืองของไทยที่มีสรรพคุณเป็นยอดในการส่งเสริมสุขภาพของผู้บริโภคและยังคงปลูกในชุมชนท้องถิ่นบางแห่งของประเทศไทย โดยอาศัยนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เป็นสื่อกลางในการรวบรวมข้อมูลของพันธุ์ข้าวพื้นเมืองที่น่าจะเป็น "ข้าวเพื่อสุขภาพ” ได้ และนำเอาคุณค่าและประโยชน์ทางโภชนาการของข้าวพันธุ์นั้นจากเรื่องจริงที่เกิดขึ้นมาเขียนเป็นเรียงความส่งเข้าประกวด

            ขอเชิญชวนประกวดเรียงความ "เรื่องเล่าข้าวพื้นเมือง เพื่อสุขภาพ” ชิงโล่พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัลมูลค่ารวม 360,000 บาท ประเภทผู้สมัคร 1.ศึกษาในระดับมัธยมศึกษา (ปวช.หรือเทียบเท่า) 2.ศึกษาในระดับอุดมศึกษา (ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ปวส. หรือเทียบเท่า)

3.ประชาชนทั่วไป  กฏเกณฑ์ในการส่งเรียงความเข้าประกวด ความยาวของเรียงความไม่ต่ำกว่า 1 หน้าแต่ไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 เขียนด้วยลายมือ หรือ พิมพ์ส่งโดยใช้รูปแบบตัวอักษร "Angrana New” ขนาด 16 ต้องเขียนเรียงความด้วยตนเอง ไม่คัดลอกผลงานของผู้อื่นและเป็นผลงานที่ไม่เคยส่งเข้าประกวดที่อื่นมาก่อน และส่งได้เพียง 1 ผลงานต่อ 1 พันธุ์ข้าวเท่านั้น สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2561 สามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.thairice.org

            ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานได้ที่ ricefoundthailand@yahoo.comหรือ ทางไปรษณีย์ มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์(ประกวดเรียงความ) 317 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี