ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดราชบุรีขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

วันที่ 25 ธ.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 682 คน)
 

             นายชยาวุธ  จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดราชบุรีกำหนดจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561 ซึ่งภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมการแสดงให้ความรู้ของหน่วยงานราชการ การแจกของขวัญและจัดเลี้ยงอาหาร การมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนที่ยากจนและมีความประพฤติดี ที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนเขตพื้นที่จังหวัดราชบุรี เพื่อให้เด็กได้รู้ถึงความสำคัญของตน เกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ระเบียบวินัย ที่มีต่อตนเองและสังคม มีความยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561  ณ บริเวณโรงยิมเนเซียมจังหวัดราชบุรี เชื่อมโยงกับการจัดกิจกรรมวันเด็กของเทศบาลเมืองราชบุรี ต่อเนื่องมาด้านข้างวิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรีจนถึงจวนผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี (จวนเก่าริมน้ำ)

            จังหวัดราชบุรี ขอเชิญชวนข้าราชการ พนักงาน บุคลากรหน่วยงานรัฐ และประชาชนนำบุตรหลานไปร่วมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2561 ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป           ณ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี