ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนการปฏิบัติงานของเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี ประจำเดือน มกราคม 2561

วันที่ 25 ธ.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 118 คน)
 

            นายชยาวุธ  จันทร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า เหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรีได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดทำแผนการปฏิบัติงานของเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี ประจำเดือน มกราคม 2561 ดังนี้

วันที่ 4 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ โรงเรียนสินแร่สยาม หมู่ 3 บ้านผาปก ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง

วันที่ 5 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. รับบริจาคโลหิต ณ ที่ว่าการอำเภอปากท่อ (ต.ปากท่อ อ.ปากท่อ)

วันที่ 8 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. รับบริจาคโลหิต ณ บริษัทสยามโกลบอลเฮ้า จำกัด สาขาราชบุรี (ต.เจดีย์หัก อ.เมืองราชบุรี)

วันที่ 9 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. รับบริจาคโลหิต ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี (ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี)

            วันที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. รับบริจาคโลหิต ณ บริษัท CPF (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ต.ดอนกระเบื้อง อ.บ้านโป่ง)

วันที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. รับบริจาคโลหิต ณ บริษัท ซีอองฮองเอ็นเทอไพรซ์ จำกัด (ต.ดอนกระเบื้อง อ.บ้านโป่ง) , เวลา 08.30 น. ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ โรงเรียนบ้านตะโกล่าง ม.8 บ้านตะโกล่าง ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง

วันที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. รับบริจาคโลหิต ณ ที่ว่าการอำเภอดำเนินสะดวก (ต.ดำเนินสะดวก อ.ดำเนินสะดวก) ,โครงการ "บูรณาการสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” ณ วัดมณีลอย หมู่ 7 ต.วังมะนาว อ.ปากท่อ

วันที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. รับบริจาคโลหิต ณ มหาวิทยาลัยราษภัฎหมู่บ้านจอมบึง (ต.จอมบึง อ.จอมบึง) ,เวลา 08.30 น. ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.  ณ วัดหนองมะค่า หมู่ 8 บ้านหนองมะค่า ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม

วันที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. รับบริจาคโลหิต ณ โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฎ์ (ต.จอมบึง อ.จอมบึง)

วันที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. รับบริจาคโลหิต ณ บริษัทพีเอ็มเค ไดมอนด์กลาส จำกัด(ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง)

วันที่ 30 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. รับบริจาคโลหิต  ณ บริษัทคินซี่(ประเทศไทย)จำกัด (ต.ดอนกระเบื้อง อ.โพธาราม)

วันที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. รับบริจาคโลหิต  ณ โรงพยาบาลปากท่อ (ต.ปากท่อ อ.ปากท่อ)

ขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ ผู้ที่มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ เข้าร่วมกิจกรรมของเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี ได้ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี