FONTSIZE
ข่าวเด่นราชบุรี
จังหวัดราชบุรีสรุปอุบัติเหตุ 7 วันแห่งความปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ เสียชีวิต 5 คน

วันที่ 4 ม.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 419 คน)


จังหวัดราชบุรีสรุปอุบัติเหตุ 7 วันแห่งความปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ เสียชีวิต 5 คน
 
วันนี้(4 ม.ค. 61)ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดราชบุรี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานสรุปผลการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2561 ตั้งแต่ 28 ธันวาคม 2560 - 3 มกราคม พ.ศ.2561 สรุปอุบัติเหตุทางถนนสะสม 7 วัน เกิดอุบัติเหตุรวม 82 ครั้ง มียอดผู้เสียชีวิต 5 คน ผู้บาดเจ็บรวม 83 คน สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ เมาสุรา รองลงมา คือ การขับรถเร็วเกินกฎหมายกำหนด
 
สำหรับอำเภอที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอบ้านโป่ง 24 และ 23 ครั้งตามลำดับ ส่วนอำเภอที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด ได้แก่ อำเภอดำเนินสะดวก 3 คน อำเภอเมืองและบ้านโป่ง แห่งละ 1 คน ขณะที่การเรียดตรวจ ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2560 ถึง 3 มกราคม 2561 รวม 64,736 คัน ดำเนินคดีตาม 10 มาตรการหลัก 11,258 ราย ทั้งนี้จังหวัดราชบุรีได้เข้มงวดบังคับใช้กฎหมายและตั้งด่านตรวจ บริการ และด่านชุมชน สถิติการเกิดอุบัติเหตุ ผู้บาดเจ็บเมื่อเทียบกับช่วงปีใหม่ 2560 เฉลี่ยลดลงร้อยละ 6
 
อย่างไรก็ดีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะถอดบทเรียนการดำเนินงานฯ เพื่อวางมาตรการและกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาที่สอดคล้องกับสถานการณ์อุบัติเหตุ ควบคู่กับการรณรงค์สร้างจิตสำนึกและความรับผิดชอบในการใช้รถใช้ถนน เพื่อเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนในสังคมไทยอย่างยั่งยืน
 
วรปรัชญ์/ข่าว
รุ่ง/ภาพ

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี