FONTSIZE
ข่าวเด่นราชบุรี
หม่อมหลวงปนัดดา ลงพื้นที่ให้กำลังใจข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี เพื่อคืนคนดีสู่สังคมและครอบครัว

วันที่ 5 ม.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 485 คน)
 

หม่อมหลวงปนัดดา ลงพื้นที่ให้กำลังใจข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี เพื่อคืนคนดีสู่สังคมและครอบครัว

วันนี้ (5 ม.ค. 61) หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี เดินทางมาเข้าให้กำลังใจข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดราชบุรี และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 2 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน และปัญหา อุปสรรค ซึ่งได้ให้ความสำคัญในการอบรม บ่มเพาะ เด็กและเยาวชนในความรับผิดชอบ เป็นคนดีมีคุณภาพออกไปสู่สังคม และครอบครัว

โดยหม่อมหลวงปนัดดา กล่าวหลังจากรับฟังการบรรยายสรุปว่า ได้รับมอบหมายให้ดูแลงานของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จาก พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ซึ่ง จ.ราชบุรีเป็นแห่งที่ 10 ในการเข้าตรวจเยี่ยมเพื่อรับทราบถึงปัญหา อุปสรรค และความต้องการในการปฏิบัติงาน เพื่อนำไป เสนอให้ส่วนกลางได้ทราบ ปรับปรุงหรือแก้ไข อย่างไรก็ดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ได้ส่งเสริมการใช้กระบวนการยุติธรรมทางเลือกและมาตรการอื่นๆ ดำเนินการด้านคดีเรื่องการป้องกัน บำบัด แก้ไข ฟื้นฟู คืนคนดีมีคุณภาพกลับสู่สังคม พร้อมครอบครัวที่อบอุ่นต่อไป

วรปรัชญ์/ข่าว
รุ่ง/ภาพ


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี