FONTSIZE
ข่าวเด่นราชบุรี
จังหวัดราชบุรีเตรียมรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ในโอกาสทรงร่วมวิ่งแข่งขันรายการจอมบึงมาราธอน 2561

วันที่ 9 ม.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 1074 คน)

จังหวัดราชบุรีเตรียมรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ในโอกาสทรงร่วมวิ่งแข่งขันรายการจอมบึงมาราธอน 2561
 
วันนี้(9 ม.ค. 61 ) พลอากาศโทสมคิด สุขบาง กรมวังผู้ใหญ่ประจำพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และคณะเดินทางล่วงหน้าตรวจสถานที่ดูความพร้อม เพื่อเตรียมการรับเสด็จในโอกาสที่พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปประทับแรม ณ ค่ายบุรฉัตร อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี และทรงร่วมการแข่งขันวิ่ง สสส.จอมบึงมาราธอน ปี 2561 ครั้งที่ 33 เป็นการส่วนพระองค์ ระยะทาง 21 กิโลเมตร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี ในระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม 2561 โดยมีนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมตรวจสถานที่ และประชุม ชี้แจงการปฏิบัติงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สมพระเกียรติ
 
 

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี