FONTSIZE
ข่าวเด่นราชบุรี
จังหวัดราชบุรีเชิญร่วมกิจกรรม จอมบึงมาราธอน 2018 ครั้งที่ 33

วันที่ 9 ม.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 740 คน)

จังหวัดราชบุรีเชิญร่วมกิจกรรม จอมบึงมาราธอน 2018 ครั้งที่ 33
 
วันนี้ 9 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น. ที่ ศูนย์การเรียนรู้สุขภาวะ สำนักงาน สสส. กรุงเทพฯ นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานงานแถลงข่าวงาน "สสส. จอมบึงมาราธอน ครั้งที่ 33” ภายใต้แนวคิด "มาราธอนไทย...ในตำนาน (The Legend Marathon) ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่ายจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2561 ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง แบ่งเป็น 3 ระยะทาง คือ วิ่งมินิมาราธอนระยะทาง 10 กิโลเมตร วิ่งครึ่งมาราธอนระยะทาง 21.1 กิโลเมตร และวิ่งมาราธอน ระยะทาง 42.195 กิโลเมตร โดยมีนักวิ่งจากทั่วประเทศเข้าร่วมจำนวนกว่า 12,000 คน รายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมที่เว็บไซต์  https://www.runningconnect.com/event/CBM2018
 
 

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี